Näkemyksemme

Impact – Rethinking Services

Impact kuvaa pyrkimystämme vaikuttaa suomalaisen työelämän laatuun ihminen ja työyhteisö kerrallaan.

Rethinking Services kuvaa tapaamme tuottaa arvoa asiakkaillemme. Autamme yksilöitä ja työyhteisöjä pysähtymään ja ajattelemaan toimintaansa järjestelmällisesti eri näkökulmista.

Mihin uskomme?

Uskomme, että ajattelun haastamisen kautta voimme parantaa toiminnan tuloksellisuutta käsikädessä työyhteisön hyvinvoinnin kanssa. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa laadukasta palvelua asiakkailleen.

Uskomme siihen, että pinnallisten prosessikuvausten sijaan on selvitettävä, miten työyhteisö todella toimii käytännössä. Mitä syvällisemmin tunnemme organisaation toimintaa ja yhteistyömuotoja, sitä todennäköisemmin pystymme kehittämään työstä laadukasta ja merkityksellistä.

Emme usko monistettuihin ”parhaisiin käytänteisiin”, koska jokainen työyhteisö on omanlaisensa.

Menestykseen ei ole oikoteitä. Kehittyminen tapahtuu vaiheittain, uusien oivallusten siivittämänä.