Näkemyksemme

Impact – Rethinking Services

Impact on muutos, jonka pyrimme saamaan aikaan suomalaisen työelämän laadussa ihminen ja työyhteisö kerrallaan.

Rethinking Services on arvo, jonka tuotamme asiakkaalle. Herätämme yksilöt ja työyhteisöt ajattelemaan toimintaansa järjestelmällisesti eri näkökulmista.

Mihin uskomme?

Ajattelun haastamiseen! Toiminnan tuloksellisuutta voi parantaa käsi kädessä työyhteisön hyvinvoinnin kanssa. Vain hyvinvoiva henkilöstö voi tuottaa laadukasta palvelua asiakkailleen.

Syvälliseen tuntemukseen! Pinnallisten prosessikuvausten sijaan on selvitettävä, miten työyhteisö todella toimii käytännössä. Mitä syvällisemmin tunnemme organisaation toimintaa ja yhteistyömuotoja, sitä paremmin pystymme kehittämään itse työstä laadukasta ja merkityksellistä.

Jatkuvaan kehittymiseen! Menestykseen ei ole oikoteitä. Kehittyminen tapahtuu vaiheittain, uusien oivallusten siivittämänä.

Emme usko monistettuihin “kultaisiin sääntöihin”. Jokainen työyhteisö on omanlaisensa.