Jasmiina

Asiakaspalvelupäällikkö

Jasmiina vastaa Impactin koulu­tusten toimi­vuu­desta ja työs­ken­telee aktii­vi­sesti asiak­kai­demme parissa. Mikäli sinulla on jotain kysyt­tävää esimer­kiksi koulu­tuksien järjes­te­lyihin tai laskutukseen liittyen, on Jasmiina oikea kontak­ti­henkilö.

Jasmiina Salminen

Puhelin 050 366 26 38

jasmiina.salminen(a)j-impact.fi

ln