Annina

Yrityskouluttaja

Annina on valmistunut diplomi-insinööriksi Aalto yliopistosta, jossa hän opiskeli tekniikan lisäksi työpsykologiaa ja johtamista. Anninan tavoitteena onkin hyödyntää sekä teknistä järjestelmällisyyttä että ihmisnäkökulman ymmärtämistä organisaatioiden kehittämistyössä. Häntä kiinnostaa, miten yksilöiden ja tiimien potentiaali voidaan löytää, ja miten siihen voidaan vaikuttaa käytännössä johtamisen eri keinoin.

Anni­nalla on koke­musta teknologia­teol­li­suuden asian­tun­ti­ja­teh­tä­vistä, projek­ti­työs­ken­te­lystä sekä pitkä­jän­tei­sestä tutkimus- ja kehi­tys­työstä.  Impactilla Annina kouluttaa sekä avoimissa koulutuksissa että tilauskoulutuksissa ja toteuttaa asiakkaille räätälöityjä kehitysprojekteja. Lisäksi hän kirjoittaa kirjoja ja blogitekstejä, ja seuraa aktiivisesti alan tieteellistä tutkimusta.

Annina Eklund

Puhelin 040 125 29 91

annina.eklund(a)j-impact.fi

ln