Rethinkingservices

Johtamisen asiantuntijana tarjoamme uusia ajattelutapoja ja oikeat työkalut työyhteisösi kehittämiseen

Koulutukset

Johtaminen & esimiestyö

Hyvä johtaminen ei ole koskaan ollut niin tärkeää kuin tällä hetkellä. Nopeasti muuttuva toimintaympäristö, kiristyvä kilpailu sekä entistä osaavampi henkilökunta vaativat esimiehiltä uusia taitoja.

Organisaation muutos

Organisaation tärkein menestystekijä on kyky sopeutua yhä nopeampiin muutoksiin toimintaympäristössä. Teknisten muutosprojektien ohella on kyettävä varmistamaan, että myös henkilöstö pysyy muutoksessa mukana.

Asiantuntijatyö

Yhä useammat työtehtävät ovat asiantuntijatyötä, joka edellyttää kykyä tehdä itsenäisesti päätöksiä. Asiantuntijan on myös osattava myydä palveluitaan ja kyettävä huolehtimaan asiantuntemuksensa päivittämisestä.

Näkemyksemme

Uskomme, että ajat­telun haas­ta­misen kautta voimme parantaa toiminnan tulok­sel­li­suutta käsi­kä­dessä työyh­teisön hyvin­voinnin kanssa. Vain hyvin­voiva henki­löstö voi tuottaa laadu­kasta palvelua asiak­kailleen.

Me

Blogi

Kirjat

Impact numeroina

23

vuotta johtamisen kehitystyötä

15

juotua kahvikuppia / pv

1200

koulutettua henkilöä / v