Avoimet koulutukset

Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työpaikan pelisäännöt ja esimiehen johtamisoikeus (1pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 7.6.2018.   Paraskaan esimies ei yksin pysty saavuttamaan organisaationsa tavoitteita. Onnistumiseen tarvitaan myös motivoitunut, sitoutunut ja kehittymiseen myönteisesti suhtautuva henkilöstö. Mikä on työntekijöiden vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta? Miten syvennät henkilöstösi sitoutumista ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria?       Tavoitteet tiukentuvat vuosi vuodelta ja esimiehiltä edellytetään yhä parempaa suoriutumista. Tasapuolisuuden…
Lue lisää!

Tehokas perehdyttäminen – Auta uutta työntekijää onnistumisen alkuun (1pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 9.5.2018.   Hyvän työsuhteen perusta luodaan jo ensimmäisien työpäivien aikana. Tehokas ammattitaitoinen perehdyttäminen on tärkeää uuden työntekijän liittämiseksi mahdollisimman nopeasti tuottavaksi osaksi organisaatiota. Usein perehdyttäminen kuitenkin laiminlyödään tai se hoidetaan epäammattimaisesti. Tehokas perehdyttäminen maksaa itsensä nopeasti takaisin, uuden työntekijän päästessä heti mukaan tekemisen tahtiin. Perehdyttämisellä tuetaan myös uuden työntekijän mahdollisuuksia omaksua…
Lue lisää!

Uuden esimiehen tehovalmennus (2pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 22.-23.5.2018.   Siirtyminen esimieheksi on eräs työuran suurimmista haasteista. Työssä tarvitaan monipuolista osaamista, ja esimiehen perustaidot kannattaa hankkia heti uran alussa. Tarjoamme Sinulle markkinoiden tehokkaimman koulutuspaketin esimiestyön tueksi. Asiantuntija- tai myyntityössä hankittu osaaminen ei enää yksin riitä, vaan esimies joutuu monien uusien haasteiden eteen. Hänen on otettava paikkansa uudessa roolissaan ja omaksuttava nopeasti…
Lue lisää!

Tiiminvetäjien tehovalmennus (2pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 5.-6.6.2018. Tiiminvetäjän tehtävä vaatii monipuolista osaamista. Työskentely muiden tiimin jäsenten rinnalla, mutta samalla myös tiiminvetäjänä, aiheuttaa usein päänvaivaa. Mitä tiimitoiminnalla tavoitellaan? Millaisia haasteita toimivan tiimin rakentamiseen liittyy? Miten voi onnistua johtamistehtävässä ilman esimiehen direktio-oikeutta? Miten tiiminvetäjä voi vahvistaa omaa johtamisvoimaansa ja asemaansa tiimissä? Millaista johtamista tiimi tarvitsee eri kehitysvaiheissa? Miten turvata…
Lue lisää!

Tehokas johtoryhmätyö (1pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 30.5.2018.   Johtoryhmän tehtävänä on tukea toimitusjohtajaa organisaation johtamisessa. Parhaimmillaan johtoryhmä tuottaa tehokkaasti ideoita ja päätösehdotuksia, hyödyntäen tehokkaasti jäsenten erilaisia näkökulmia ja osaamista. Johtoryhmä on huipputiimi, jonka toiminta tuottaa kollektiivista älykkyyttä ja tätä kautta parempia ratkaisuja. Johtoryhmässä syntyy voimakas yhteinen tahtotila ja jokainen jäsen toteuttaa sovittua strategiaa yhdenmukaisesti omalla vastuualueellaan.  …
Lue lisää!

Esimiehen taloustaidot käytännössä (2pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 13.-14.6.2018.   Yritystoiminta ja ammattimainen esimiestyö vaativat talouden perusteiden hallintaa. Monet esimiehet ja yrittäjät eivät kuitenkaan ole saaneet laskentatoimen- tai muuta taloushallinnon koulutusta. Tämä peruskurssi tarjoaa selkeän kuvauksen yritystalouden eri osa-alueista, sekä monia neuvoja ja työkaluja päätöksenteon tueksi. Tällä käytännönläheisellä kurssilla keskitymme siihen yritystaloutta koskevaan osaamiseen, jota esimies, yrittäjä tai asiantuntija…
Lue lisää!

Palkitsemisen uudet tuulet – Päivitä palkitsemisjärjestelmäsi nykyaikaan (1pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 8.5.2018.   Organisaatiot käyttävät vuosittain melkoisen määrän aikaa ja rahaa erilaisten palkitsemisjärjestelmien toteuttamiseen. Palkitseminen ei kuitenkaan aina tuo toivottua tulosta. Tieto siitä, miten palkitseminen vaikuttaa motivaatioon ja käyttäytymiseen kaipaa usein myös syventämistä. Tule kuulemaan, mitä uusin tutkimus kertoo tehokkaasta palkitsemisesta sekä jakamaan kokemuksia toimiviksi todetuista keinoista parantaa palkitsemisen tehokkuutta.    …
Lue lisää!

Muutoksen johtaminen hankkeena (2pv)

    Miten muutoshankkeita johdetaan niin, että uudet tavoitteet saavutetaan mahdollisimman nopeasti ja alkuvaiheen toimintaa haittaavat häiriöt jäävät mahdollisimman lieviksi ja lyhytaikaisiksi?   Miten vahvistetaan organisaation kykyä toimia tehokkaasti jatkuvien epäjatkuvien muutosten maailmassa?     Toimintaympäristön jatkuvat muutokset haastavat organisaatiot uudistumaan yhä nopeammin. Vanhoja rakenteita puretaan ja uusia luodaan tilalle. Projektien läpimenoaika lyhenee ja toiminnan…
Lue lisää!

Onnistu vaikeissa asiakastilanteissa (1pv)

Miten toimia oikein haastavissa asiakastilanteissa? Miten haastava asiakaskohtaaminen käännetään asiakassuhdetta vahvistavaksi tapahtumaksi?   Hyvissäkin asiakassuhteissa törmätään välillä tilanteisiin, jossa asiakas ei ole tyytyväinen tilaamaansa tuotteeseen tai saamaansa palveluun. Joskus nämä tilanteet äityvät kovasanaiseksi keskusteluksi. Haastavat asiakastilanteet on osattava hoitaa ammattimaisesti, sillä tutkimusten mukaan vanhojen asiakkaiden pitäminen on huomattavasti edullisempaa kuin uusien hankinta.   Haastavien asiakastilanteiden…
Lue lisää!

Kiireen hallinta ja ajankäytön suunnittelu (2pv)

  “Minulla on niin kova kiire, ettei aika riitä kunnolla mihinkään. Päivät kuluvat kiireellisten pikkuasioiden parissa ja keskittymistä vaativat tehtävät teen yleensä työajan jälkeen.” Tuntuuko tutulta? Olisiko aika tehdä asialle jotain? Jatkuva kiire on työelämän suurimpia vitsauksia. Samalla kun työn tekemisen tahti kiihtyy, mahdollisuus keskittyä käsillä olevaan työhön näyttää koko ajan vähenevän.     Tutkimusten…
Lue lisää!