Yrityskohtaiset koulutukset

Teemme myös organisaatiokohtaisesti räätälöityjä koulutuksia avoimien koulutustemme aiheista. Organisaatiokohtaiset koulutukset tarjoavat kustannustehokkaan tavan vastata suuremman osallistujamäärän koulutustarpeisiin. Räätälöinti mahdollistaa organisaation omien erityistarpeiden ja kehittämiskohtien huomioimisen koulutuksen sisällön suunnittelussa.
 
Avoimien ja räätälöityjen koulutusten ohella konsultoimme myös asiakkaitamme johtamiseen ja organisaation kehittämiseen liittyvissä tarpeissa. Vaikuttava johtajuus syntyy taitavan johtamisen, osaavan henkilöstön ja toimivien järjestelmien yhteisvaikutuksesta. Käytämme konsultoinnissamme sekä omaan tutkimustyöhömme perustuvia työkaluja että kansainvälisen tutkimuksen uusimpia sovellutuksia. Korkeatasoisen asiantuntijaverkostomme avulla pystymme tarjoamaan tuloksellista konsultointia haastavissakin tilanteissa. Monipuoliset
referenssimme kertovat laajasta toimialatuntemuksestamme.

Esimiehiä koulutetaan usein laajasti, mutta työntekijöiden koulutus jää usein varsin vähäiseksi. Työntekijältä edellytetään tämän päivän työelämässä kuitenkin monipuolista osaamista ja ennen kaikkea oikeaa asennetta. Tarjoamme koulutusta eri muodoissa, joista löytyy sopiva ratkaisu kaikkien tarpeisiin, toimialasta ja kokoluokasta riippumatta.

Tulemme paikan päälle kouluttamaan henkilöstöä asiakkaan tiloissa. Tarpeesta riippuen täsmäkoulutuksemme kestävät parista tunnista muutamaan päivään.
 
 
Henkilöstökoulutuksemme käsittelevät esimerkiksi seuraavia osa-alueita:
 

 

Tiiminjäsenen koulutus

 
Tiimityön onnistuminen edellyttää paitsi taitavaa tiiminvetäjää, myös tiimin jäsenten kehittyneitä tiimityötaitoja. Koulutuksemme vahvistaa tehokkaasti tiimien suorituskykyä. Käytännönläheiset ja osallistavat harjoituksemme auttavat tiiminjäseniä erityisesti yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämisessä.

Lataa esite >>

 

Asiantuntijan myyntitaidot -koulutus

 
Asiantuntijan rooliin kuuluu tänä päivänä oman osaamisen ja oman yrityksen tuotteiden esittely ja myynti. Monet asiantuntijat ovat myös vastuussa asiakkaiden palvelun laadusta. Osallistava ja innostava koulutuksemme auttaa jokaista asiantuntijaa tunnistamaan omat vahvuutensa asiantuntijana
ja omien palveluidensa myyjänä.

Lataa esite >>

 

Perehdyttäjien taidot -koulutus

 
Uuden työntekijän onnistunut perehdytys työsuhteen ensimmäisten kuukausien aikana on välttämätöntä työntekijän sitoutumisen ja motivaation ylläpidon kannalta. Mitä nopeammin uusi työntekijä saa kiinni työtehtävistään ja pystyy itsenäiseen työskentelyyn, sitä vähemmän kustannuksia organisaatiolle aiheutuu. Koulutuksemme auttaa osallistujia ymmärtämään mitä ammattitaitoinen perehdyttäminen tarkoittaa, ja miten perehdyttäjä voi sitä käytännössä toteuttaa.

Lataa esite >>

 

Työntekijän vastuu ja työelämätaidot -koulutus

 
Organisaation tavoitteiden saavuttaminen vaatii motivoituneen, sitoutuneen ja kehittymiseen myönteisesti suhtautuvan henkilöstön. Muuttuva työelämä kysyy monia uusia työelämätaitoja, joita voi ja pitää kehittää, mutta onko riittävästä osaamisesta huolehtiminen organisaation vai yksilön vastuulla? Koulutuksessamme käsitellään työntekijän vastuuta organisaation jäsenenä, sekä siihen kuuluvien erilaisten työelämätaitojen kehittämisen tärkeyttä.

Lataa esite >>