Mitä esimies voi edellyttää työntekijältä? – Työpaikan pelisäännöt ja esimiehen johtamisoikeus (1pv)

Tämä koulutus järjestetään myös 7.6.2018.

 
Paraskaan esimies ei yksin pysty saavuttamaan organisaationsa tavoitteita. Onnistumiseen tarvitaan myös motivoitunut, sitoutunut ja kehittymiseen myönteisesti suhtautuva henkilöstö. Mikä on työntekijöiden vastuu tavoitteiden saavuttamisesta ja yhteisten pelisääntöjen noudattamisesta? Miten syvennät henkilöstösi sitoutumista ja jatkuvan kehittämisen kulttuuria?
 
 
 
Tavoitteet tiukentuvat vuosi vuodelta ja esimiehiltä edellytetään yhä parempaa suoriutumista. Tasapuolisuuden nimissä on kuitenkin syytä nostaa esiin myös työntekijän vastuun näkökulma. Mitä työntekijän vastuu tarkoittaa ja missä menevät esimiehen johtamisoikeuden rajat?
 
Jämäkkä johtamisote ja rohkeus työntekijöiden haastamiseen ovat organisaation tehokkaan toiminnan edellytys. Selkeät tavoitteet ja pelisäännöt, aktiivinen seuranta sekä rohkeus puuttua havaittuihin poikkeamiin, luovat pohjan tulokselliselle toiminnalle. Kyse ei kuitenkaan ole pelkästään käskemisestä ja kontrollista, vaan myös sitouttamisesta, osallistamisesta ja yhdessä tekemisen kulttuurin vahvistamisesta. Jämäkkä johtamisote edellyttää hyviä esimiestaitoja ja riittävää johtamisvoimaa.

Tule mukaan pohtimaan työntekijän vastuuseen liittyviä kysymyksiä. Valmennuksemme keskittyy käsittelemään keinoja, joiden avulla esimies voi vahvistaa henkilöstönsä vastuunkantokykyä, motivaatiota, sitoutumista ja halua osallistua aktiivisesti toiminnan kehittämiseen. Henkilöstön vahvempi osallistaminen toiminnan kehittämisessä tuottaa parempaa tulosta, mutta parantaa samanaikaisesti myös henkilöstön työhyvinvointia.

 

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu johtajille ja esimiehille sekä kaikille niille, jotka vastaavat henkilöstön kehittämisestä.

Järjestämme aiheesta myös yritysten ja muiden organisaatioiden sisäisiä koulutuksia.

 

Hyöty osallistujalle

Koulutuksessa käymme syvällisesti läpi esimiehen oikeudet ja työntekijöiden velvollisuudet. Osallistujat oppivat arvioimaan henkilöstönsä sitoutumisasteen ja löytämään keinoja henkilöstön osallistamiseksi tuloksentekoon ja toiminnan kehittämiseen.

Koulutuksemme antaa valmiudet:

 • Ymmärtää työntekijän vastuun eri ulottuvuudet
 • Tiedostaa erilaiset työelämätaidot, joita jokainen työntekijä tarvitsee työssä menestymiseen
 • Haastaa työntekijät ottamaan enemmän vastuuta työstään ja kehittämään työtaitojaan
 • Motivoida työntekijät mukaan toiminnan kehittämiseen
 • Kehittää omaa johtamistyötä entistä jämäkämmäksi
 • Tunnistaa erilaisia puuttumiskeinoja haastavien johtamistilanteiden voittamiseen
 • Rakentavan ratkaisukeskeisen johtamisotteen syventämiseen.

 

Kouluttajat

Jari SalminenKTT Jari Salminen on toiminut erilaisissa esimiestehtävissä yli 25 vuotta. Hän on kouluttanut yli 4 500 esimiestä räätälöidyissä ja avoimissa koulutuksissa yhteistyössä maamme johtavien valmennusorganisaatioiden kanssa. Jari on osallistunut 12 esimiestyön kehittämistä koskevan kirjan kirjoittamiseen ja kirjoittanut lukuisia artikkeleita ammattilehtiin.

 
 

”AnninaDI, kouluttaja Annina Eklund on valmistunut Aalto-yliopistosta, jossa hänen opintonsa painottuivat tekniikan lisäksi työpsykologiaan ja johtamiseen. Annina on ennen kouluttajan uraansa toiminut teknologiateollisuuden asiantuntijatehtävissä ja hänellä on kokemusta projektityöskentelystä sekä pitkäjänteisestä tutkimus- ja kehitystyöstä. Lisäksi hän on kiinnostunut erityisesti itsensä johtamisen taitojen ja työhyvinvoinnin yhteydestä työelämässä menestymiseen.

 
 
 

Osallistujat ovat kommentoineet esimieskoulutustamme mm. seuraavasti:

"Koulutus tarjosi paljon mielenkiintoisia näkökulmia ja haastoi pohtimaan omaa johtamistani. Olemme ottaneet useita valmennuksessa oppimiamme keinoja käyttöön ja ne todella toimivat. Organisaatiomme toimii nyt entistä tehokkaammin ja samalla koko henkilöstömme kokee työnsä mielekkäämmäksi ja innostavammaksi."

"Kiitos! Useita positiivisia konkreettisia asioita oman esimiestyön kehittämiseen ja arjen johtamistilanteisiin."

"Erinomainen päivä. Saimme paljon käytännön neuvoja organisaatiomme tehokkuuden ja henkilöstön sitouttamisen vahvistamiseen. Suosittelen muillekin!"

 

Hinta

Tilaisuuden hinta on 790 eur/hlö + alv 24%, joka sisältää koulutusmateriaalin, Työntekijän vastuu ja työpaikan pelisäännöt -kirjan, sekä lounaan ja kahvitarjoilun. Jos yrityksessäsi on useita koulutuksesta kiinnostuneita (väh. 3 hlöä), tiedustele ryhmäalennusta valmentajalta tai osoitteesta info(a)j-impact.fi.

 

Peruutusehdot

Osallistumisen voi perua kuluitta 2 viikkoa ennen tapahtumaa, sen jälkeen peritään 50% osallistumismaksusta. Mikäli osallistumista ei peruuteta lainkaan, veloitamme koko osallistumismaksun. Peruutus on tehtävä kirjallisesti.

Estyneen osallistujan tilalle voidaan kuluitta vaihtaa toinen henkilö, tai vaihtaa osallistujan ilmoittautuminen toiseen kurssiajankohtaan.

 

Ohjelma

8.30 Ilmoittautuminen ja aamukahvi

9.00 Tilaisuuden avaus

9.15 Työntekijän vastuu ja esimiehen johtamisoikeus

 • Työntekijän vastuun eri ulottuvuudet
 • Mihin esimies voi puuttua?
 • Missä menevät esimiehen johtamisoikeuden rajat?

10.30 Tauko

10.45 Jämäkkä johtamisote ja ratkaisukeskeinen johtamistyyli

 • Selkeät tavoitteet johtamisen perustana
 • Toimintaohjeet ja pelisäännöt
 • Kattava seuranta
 • Rohkeus puuttua
 • Johtamisen 4 ulottuvuutta
 • Oikean toimintatavan vahvistaminen myönteisen palautteen avulla

12.00 Lounas

13:00 Haastavien esimiestilanteiden ratkaiseminen

 • Konfliktien ratkaisemisen avaimet
 • Case 1: Alisuoriutuminen
 • Case 2: Ei-toivottuun käytökseen puuttuminen

14:30 Tauko

14:45 Oman johtamisotteen vahvistaminen

 • Mistä esimiehen johtamisvoima muodostuu?
 • Harjoitus: Oman johtamisvoiman arviointi
 • Ratkaisukeskeisen johtamisotteen hyödyntäminen
 • Koeteltuja keinoja sitouttamiseen ja motivointiin

16.00 Tilaisuus päättyy

 

Lisätietoja

Vastuukouluttaja Jari Salminen

040-4160104

jari.salminen(a)j-impact.fi